0

Różnica między algorytmami skrótu SHA-1, SHA-2, SHA-256

Różnica między algorytmami skrótu SHA-1, SHA-2, SHA-256 Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu algorytmu. Algorytm skrótu to funkcja matematyczna, która kondensuje dane do ustalonego rozmiaru, np. [...]

0
Posted

Uproszczony schemat podpisu cyfrowego

Osiągnięcie poufności, autentyczności i nienaruszalności wiadomości odbywa się poprzez już szyfrowanie wiadomości przed przesłaniem jej do odbiorcy. Przy tym szyfrowaniu musi oczywiście być [...]