0
Posted

Prywatność komunikacji

Wpływ technologii na podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych jest nadal przedmiotem zainteresowania, o czym dyskutowano na Międzynarodowej Konferencji Komisji ds. Ochrony Danych i [...]

0
Posted

Uproszczony schemat podpisu cyfrowego

Osiągnięcie poufności, autentyczności i nienaruszalności wiadomości odbywa się poprzez już szyfrowanie wiadomości przed przesłaniem jej do odbiorcy. Przy tym szyfrowaniu musi oczywiście być [...]

0

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

W 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych. Już teraz wszyscy musimy się przygotować na nadchodzące zmiany. “…Rozporządzenie [...]

0

Wymogi dla walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na [...]

0

Dane pochodzące z łączności elektronicznej należy traktować jako poufne

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w [...]

0

Pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna to usługa zaufania w postaci kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej (Qualified Electronic Seal Certificate). Umożliwia tworzenie oficjalnych dokumentów [...]

0

Czy w postępowaniu cywilnym dozwolone jest elektroniczne doręczanie dokumentów ?

Czy w postępowaniu cywilnym dozwolone jest elektroniczne doręczanie dokumentów (doręczanie dokumentów sądowych lub pozasądowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak [...]